Vi triller terning stopping av /f/ og /s/

kr0

PDF-pakke stemming/avstemming (f og s)

    • /f/-lyd og /s/-lyd initialt i ord
    • /f/-lyd og /s/-lyd i stavelse/med vokalrekken
    • minimale par med /f/ og /s/

Vilkår for bruk:

  • Deling og salg er ikke tillat
Kategori: Stikkord: