Møt vårt team

Karoline Grøndahl

Logoped/MNLL

Kompetanse

Grunnskolelærer og spesialpedagog med fordypning i logopedi

Sertifiseringer

Reynell språktest

Wechslertestene

Lidcombe (taleflytbehanding for førskolebarn)

Talk Tools nivå 1 og 2

Arbeidserfaring

Logoped PPT Oppegård kommune, barn og unge

Statped- logoped –  team for taleflytvansker (stamming/løpsk tale)

Logoped PPT Re kommune, barn og unge

Horten og Tønsberg voksenopplæring

Sykehuset i Vestfold, avd. nevrologi

Logopedtjenesten i Tønsberg, barn og unge

Logopedia, privat praksis som logoped siden 2007- d.d. 

E-post: karoline@tonsberglogopedene.no

Kompetanse

Logoped og spesialpedagog (master i spesialpedagogikk med fordypning i både psykososiale vansker og logopedi), førskolelærer, ICDP-veileder og Marte Meo-terapeut med veiledning- og lederkompetanse. 

Sertifiseringer/kurs

Reynell språktest

TalkTools nivå 1 og 2

Wechslerstestene

LOGOS

Marte Meo terapeut

ICDP-veileder

Kurs: stramt tungebånd (Barnas språksenter)

Arbeidserfaring

Nåværende: arbeider som logoped, Tønsberglogopedene. Har arbeidet som logoped for Tønsberg kommune, pedagogisk leder i barnehage, spesialpedagog / spesialpedagogisk veileder, fagkonsulent, Pedagogisk-psykologisk rådgiver og seksjonsleder.

E-post: kirsti@tonsberglogopedene.no

Instagram:instagram, application, collection-1675670.jpg

Kirsti Danielle Hillidge

Borghild Sølvik

Logoped/MNLL

Kompetanse

Førskolelærer, logoped, spesialpedagog og NLP coach. Fordypning i norsk som 2.språk og cand.mag. i samfunnsfag.

 Sertifiseringer

Reynell språktest

Itba

CAS

Talk Tools nivå 1 og 2

LOGOS

Lidcomb (taleflytbehandling for førskolebarn)

LAB Profile Practitioner

Neo. Ericksonian Hypnotherapy – Level two

DNCF sertifisert Coach

Arbeidserfaring

Arbeider som logoped for Tønsberg kommune.

NLP Coach

Har tidligere vært tilsatt som:

Pedagogiskleder i Casa dei Bambini Montessori barnehage

Logoped i Åsnes kommune

Spesialpedagog og sosiallærer ved  Rommen skole

Logoped i Oslo kommune

Spesialpedagog ved Ringshaug ungdomsskole

E-post: borghild@tonsberglogopedene.no

Instagram: instagram, application, collection-1675670.jpg