Følelsesspillet

kr120

PDF pakke inneholder:

 • Spillbrett og spinner (inkludert digital spinner)
 • Kortene i pakken:
  • Gule kort: visuell tolkning
   • For noen kan det være en fin start å bare gjenkjenne en følelse visuelt (gule
    kort), og eksempelvis deretter se i et speil og forsøke å lage de ulike
    utrykkene/følelsene sammen med sine medspillere. Hvordan ser man ut når
    man er sint?
  • Lilla kort: beskrive følelsene visuelt
   • De lilla kortene er ment for å beskrive de ulike følelsene visuelt, hvordan de er
    gjenkjennbare. Da kan man bruke selve kortene, bildene, som hjelp. Man kan
    også, som med de gule kortene, lage uttrykkene sammen med sine medspillere.
    Bruk gjerne speil.
  • Røde kort og grønne kort: egne følelser/erfaringer
   • Disse kortene er like, det er kun spørsmålsformuleringen som er noe ulik. De
    røde kortene har en mer lukket og konkret spørsmålsformulering, mens de
    grønne har en mer åpen spørsmålsformulering.
  • Blå kort: håndtering/regulering av følelser
   • Disse kortene er ment for å samtale om å håndtere følelser, ved å snakke om
    hvordan vi kan hjelpe hverandre. Hvordan håndtere at vennen vår blir lei seg?
    Forsøker vi å trøste? Når bør vi gi beskjed til en voksen?

Det er viktig at alle får muligheten til å utrykke egne følelser, at vi gir hverandre
tid og rom for å fortelle om egne tanker og følelser når vi spiller! Turtaking er
viktig, og spillet er derfor også en fin øvelse på å vente på tur, lytte til
hverandre, og bli bedre kjent med hverandres tanker og følelser.

Vilkår for bruk:

 • Deling og salg er ikke tillat
Vipps
Kategori: