Fonologisk bevissthetshefte

kr0

PDF-filen inneholder: Fonologisk bevissthetshefte

Hvorfor er det lurt å jobbe med små barns fonologiske bevissthet?

Ulike studier viser god effekt av arbeid med fonologisk bevissthet i barnehagealder. Det viser seg at arbeid med rim og regler, klappe stavelser, og det å lytte ut lyder, er effektive aktiviteter for å bedre barnets fonologiske bevissthet. Slike aktiviteter har også god overføringsverdi til lese- og skriveferdigheter.

I dette heftet deler jeg noen aktiviteter.

Vilkår for bruk:

  • Deling og salg er ikke tillatt.

 

Kategori: