Komplett /r/-lyd pakke

kr750

Komplett /r/-lydpakke med spillkort og øveark. Pakken er bygd opp etter en trappetrinnsmodell, der barnet begynner på første øvelsestrinn, og jobber seg videre til en funksjonell, og deretter automatisert /r/-lyd.

Pakke 1

 • Øveark Td-a
 • Øveark dd-a
 • 27 par med bildekort for lotto eller hopp i havet, med lydene td- og dd-
 • Ord med tr- og dr- (de som forekommer i spillet)

Pakke 2

 • Øveark bd- og pd-
 • Øveark fd- og vd-
 • Øveark kd- og gd-
 • 27 par med bildekort for lotto eller hopp i havet, med lydene bd-,pd-,fd-,vd, kd- og gd-
 • Ord med br-,pr-,fr-,vr, kr- og gr- (de som forekommer i spillet)

Pakke 3

 • Øveark Td-a – tra –ra
 • 27 par bildekort for lotto eller hopp i havet med r-lyd som førstlyd
 • Ord med r- som førstelyd (de som forekommer i spillet)

Pakke 4

 • Øveark med reglene era – ere… og ra- re…
 • 27 par med bildekort med r-lyden medialt og finalt.
 • Ord med r-lyden medialt og finalt (de som forekommer i spillet

Komplett /r/-lydpakke med spillkort og øveark. Pakken er bygd opp etter en trappetrinnsmodell, der barnet begynner på første øvelsestrinn, og jobber seg videre til en funksjonell, og deretter automatisert /r/-lyd.

Ta kontakt dersom man ønsker å dele opp i pakker (220 kroner per pakke)

Vilkår for bruk:

 • Deling og salg er ikke tillatt.
Vipps