Stor språklydspakke: /k/ og /g/ (produksjonsnivå)

kr250

PDF-pakke /k/ og /g/-lyd:

  • Per språklyd initialt, medialt og finalt i ord:
    • Memory (20 kort)
    • Spinner (inkludert tilgang til digital spinner)
  • Lydene i stavelse/med vokalrekken
  • Vi øver på lydene i stavelser og rim

Vilkår for bruk:

  • Deling og salg er ikke tillat
Vipps